U bent hier: Home / Actualiteit / Wijkvergaderingen openbare reinheid

Wijkvergaderingen openbare reinheid

In het kader van het Openbare reinheidsplan 2020-2024 nodigen de dienst Openbare reinheid en de bevoegde schepen alle Jettenaren uit op wijkvergaderingen om een stand van zaken op te maken over de netheid in hun wijk. De eerste vergaderingen vinden plaats op 23 en 30 september (zie kader). De rest volgt in oktober en november.

Het Openbare reinheidsplan 2020-2024 bevat 9 speerpunten: samenwerking tussen gemeente en
gewest, rationalisering van het aanbod van openbare vuilnisbakken, zero afval, samenwerking met de handelaars, banden met cultuur, betere werking van de gemeentelijke dienst Openbare reinheid,
respect voor de leefomgeving, preventie en proactief handelen en, ten slotte, communicatie.

Reinheid in Jette, het gaat ons allemaal aan!

Deze thema’s rond netheid zijn niet alleen van belang voor de gemeente, maar ook voor de Jetse inwoners en de handelaars. Daarom wil de dienst Openbare reinheid met hen in contact treden om te polsen naar hun mening. In totaal zullen dit jaar nog 11 vergaderingen georganiseerd worden.

Op deze wijkvergaderingen kan u met de bevoegde autoriteiten van gedachten wisselen et projecten ontdekken rond volgende thema’s:

• stadsmeubilair (openbare vuilnisbakken)
• containers (voor glas, kleding,
en gebruikte olie)
• sluikstorten
• sigarettenpeuken
• hondenpoep - hondentoiletten
• ...


Agenda van de vergaderingen

  • 23/09 om 19u: Esseghemwijk - School Jacques Brel (Esseghemstraat 101)
    Voor de bewoners van: J. Lahayestraat – J. Loossensstraat – G. Delathouwerstraat – Dapperheidsstraat - kleine Esseghemstraat – Esseghemstraat - Dansettestraat – Verzetsstraat – Jacobs Fontainestraat – Pannenhuisstraat – Rechtschapenheidstraat – A. Gomandstraat – Augustijnernonnenstraat – Esseghemgebouwen – Leopold I-straat (tussen C. Woestelaan en Lakenselaan).
  • 30/09 om 19u: Wijk Vanhelmont/Clarté - School Vanhelmont (de Levis Mirepoixlaan 129)
    Voor de bewoners van: Vanderperrenstraat – J.B. Serkeynstraat - Ongenastraat – H. Longtinstraat – de Moranvillestraat – Herreweghestraat - A. Verstraetenstraat – Malie van de Topweg – Jetsesteenweg – Amnesty Internationalplein – F. Lecharlierlaan – de Levis Mirepoixlaan – O. Warlandlaan – A. Hainautstraat – E. Faesstraat – H. Longtinstraat – C. De Clercqstraat – L. Procureurstraat – P. De Mertenlaan – Van Beesenlaan – Gielelaan.

Inschrijven gewenst via 02.423.13.17 of proprete-netheid@jette.irisnet.be