U bent hier: Home / Tewerkstelling / Jobhuis / Jobhuis

Jobhuis

Het gemeentebestuur van Jette, Actiris, het OCMW en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) hebben hun krachten gebundeld om op lokaal niveau een uniek loket voor werkgelegenheid en vorming op te richten. Het Jetse Jobhuis centraliseert alle informatie betreffende de arbeidsmarkt voor alle werkzoekenden.
JobhuisHet hoofddoel van het Jobhuis is de oprichting van een uniek loket voor werkzoekenden in Jette. Om dat te bereiken moeten alle lokale spelers een gemeenschappelijk werkgelegenheidsbeleid voeren, ook al hebben ze elk hun specifiek actieterrein. Het Jobhuis staat open voor alle werkzoekenden, al dan niet uit Jette, die zich aandienen.
 
De tweede doelstelling van het Jobhuis is werkzoekenden aanmoedigen zoveel mogelijk zelf op zoek te gaan naar een job. Dat kan alleen mits de nodige ondersteuning:
  • Toegang tot de arbeidsmarkt: mogelijkheid om de werkaanbiedingen te consulteren van de gemeente, het Brussels Gewest, maar ook van de andere gewesten.
  • Logistieke ondersteuning: informaticamateriaal, telefoon,…
  • Werkzoekenden zo volledig mogelijk informeren over het opleidingsaanbod.
  • Een volledig beeld bieden van alle mogelijke hulpmiddelen die kunnen aangewend worden bij de zoektocht naar werk.
Het Jobhuis groepeert:
Actiris
De Tewerkstellingsadviseur
Het PWA van Jette
De dienst voor socioprofessionele integratie van het OCMW
 
Jobhuis 
Léon Theodorstraat 108 - 1090 Jette