U bent hier: Home / Mijn gemeente / Diensten van het Gemeentebestuur / Administratieve sancties

Administratieve sancties

De dienst Administratieve sancties is bevoegd voor het beheer van het geheel van de dossiers administratieve sancties. Ze neemt de vaststellingen in ontvangst, analyseert de dossiers, redigeert en betekent de beslissingen, hoort de personen die zich wensen te verdedigen, enz.

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus, zijn de hoorzittingen van 25 maart en 1 april geannuleerd.

Administratieve sancties

Het doel van administratieve sanctie is de strijd aangaan tegen overlast. Die overlast kan vastgesteld worden door de politie of door bevoegde gemeenteambtenaren. De sancties worden opgelegd door de Sactionerend Ambtenaar aan personen die de reglementen en de ordonnanties van de gemeenteraad overtreden en mogen niet hoger oplopen dan 350 €.

Administratieve sancties hebben voornamelijk betrekking op volgende gedragingen:

  • Individuele materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.
  • Lichte vormen van verstoring van de openbare rust, veiligheid en openbare reinheid.

De administratieve sancties voor stilstaan en parkeren

Sinds het koninklijk besluit van 9 maart 2014 worden de overtredingen van de Wegcode en van het Algemeen Politiereglement ook onderworpen aan administratieve sancties. Deze inbreuken kunnen zowel worden vastgesteld door d politie als door gemachtigde gemeenteambtenaren. De bedragen van de boetes worden rechtstreeks door het Koninklijk Besluit bepaald op basis van de ernst van de inbreuk (58 of 116€).

Download hier het Politiereglement

Download hier het protocolakkoord tussen de procureur des konings en de gemeente rond gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken (geldig in de volledige politiezone Brussel-West)

Download hier het protocolakkoord tussen de procureur des konings en de gemeente betreffende de verkeersinbreuken (geldig in de volledige politiezone Brussel-West)

Download het reglement betreffende de lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst

Link naar de Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties

Dienst Gemeentelijke administratieve sancties
Wemmelsesteenweg 100
02.423.12.32 - amad1090@jette.irisnet.be