U bent hier: Home / Mijn gemeente / Gemeenteraadsverkiezingen 2018 / Stemmen als buitenlander

Stemmen als buitenlander

Zowel Belgen als buitenlanders zijn stemgerechtigd voor deze verkiezingen. Voor Belgen geldt stemplicht. Dit betekent dat ze verplicht zijn te stemmen, voor zover ze voldoen aan de kiesvoorwaarden: 18 jaar oud, ingeschreven in het bevolkingsregister, beschikken over burgerrechten. Wie verzaakt aan zijn stemplicht, riskeert een boete en/of gerechtelijke vervolging.

Voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie gelden dezelfde regels, met dat verschil dat zij over kiesrecht beschikken en niet over kiesplicht. Als ze willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moeten ze zich inschrijven op de kiezerslijst, voor 31 juli 2018. Dit gebeurt via het formulier dat u hier kan downloaden. Wie zich ingeschreven heeft voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, moet dit niet opnieuw doen.

Ook onderdanen van een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie kunnen stemmen. Een bijkomende voorwaarde voor hen is dat ze al minstens vijf jaar in België verblijven. Daarnaast moet hij/zij natuurlijk ook aan de kiesvoorwaarden voldoen en zich vooraf als kiezer inschrijven. Klik hier voor het formulier.

U kan ofwel zich in persoon aanbieden bij de administratie van de gemeente waar u uw woonplaats heeft om er het ingevulde formulier af te geven, ofwel uw aanvraagformulier per brief verzenden (dienst Demografie - Wemmelsesteenweg 100).

14 oktober 2018: Gemeenteraadsverkiezingen

31 juli 2018: Uiterste datum inschrijving op de kiezerslijst voor buitenlanders

Meer info: www.verkiezingen2018.brussels