U bent hier: Home / Mijn gemeente / Verkiezingen 2014 / Nuttige informatie

Nuttige informatie

Op 25 mei 2014 trekken we met z’n allen naar de stembus voor de ‘moeder aller verkiezingen’. De federale, gewestelijke en Europese verkiezingen vallen namelijk samen zodat over alle bestuursniveaus, uitgezonderd het gemeentelijk niveau, beslist wordt.

Binnenkort vindt u op deze website meer details over uw oproeping en de praktische regeling van de verkiezingen. Intussen geven we u hieronder alvast antwoord op de meest gestelde vragen.

Waar en wanneer kan ik gaan stemmen?

De stembureaus zijn open van 8u tot 16u (1 uur langer dan normaal, aangezien er drie verkiezingen samenvallen). Uw stembureau vindt u op de oproepingsbrief die u ten laatste op 11 mei in uw bus zal ontvangen.

Lokalisatie stembureaus

Wie kan er stemmen?

Voor de gewestelijke en federale verkiezingen moet je Belg zijn, in het bevolkingsregister ingeschreven zijn, 18 jaar zijn en niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht.

Moet ik gaan stemmen?

Ja. In België geldt er stemplicht. Indien u niet kan gaan stemmen (ziekte, vakantie,…), kan ervoor kiezen om niet te gaan stemmen of om een volmacht te geven. U moet sowieso de nodige bewijsstukken bezorgen aan het gemeentebestuur.

Wanneer en hoe kan ik met volmacht stemmen?

Bij ziekte, werkverplichtingen, gevangenisstraf, verlof in het buitenland, als marktkramer of student, kan u bij volmacht stemmen of ontheven worden van uw stemplicht. Hiervoor moet u het nodige bewijs kunnen voorleggen (medisch attest, werkgeversattest,…). Het volmachtformulier is te bekomen bij het gemeentebestuur of te downloaden via de link 'Stemmen via volmacht'. Opgelet! De persoon die u toewijst, moet voldoen aan de stemvoorwaarden (zie hierboven).

Wat als ik met verlof ben in het buitenland?

Als u met verlof bent in het buitenland kan u ook via volmacht stemmen. Hiervoor moet u bewijsstukken kunnen voorleggen (vliegticket, hotelreservatie). U kan eveneens een verklaring op erewoord afleggen. Hiervoor hebt u echter naast het volmachtformulier ook een attest van de Burgemeester (zie 'Stemmen via volmacht') nodig.

Wat als ik niet ga stemmen zonder reden?

Als u uw stemplicht niet vervult, riskeert u een geldboete of een vervangende gevangenisstraf.
Wat breng ik mee naar de verkiezingen?
Uw identiteitsbewijs en uw oproepingskaart. Als u stemt via volmacht: het volmachtformulier, het attest en de oproepingskaart van de persoon die de volmacht geeft.

 

Meer info: www.verkiezingen.fgov.be