U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Geboorte

Geboorte

De ouders van een kind dat geboren is op het grondgebied van Jette, moeten hun kind binnen de 15 dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente. Niet-gehuwde ouders moeten daarnaast, voor of na de geboorte, een procedure van erkenning van het vaderschap of co-moederschap doorlopen.

Voor alle kinderen geboren in Jette

Geboorteaangifte
Elk kind dat op het grondgebied van Jette geboren wordt, moet binnen de 15 dagen na de geboorte aangegeven worden. Als de laatste dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan kan de aangifte nog de eerstvolgende werkdag. Indien deze termijn verlopen is, moet de geboorte door de directeur van de materniteit of door zijn vertegenwoordiger aangegeven te worden.

Niet-gehuwde ouders

Prenatale erkenning van vaderschap of co-moederschap >

Als u niet gehuwd bent, kunt u door de prenatale erkenning de afstamming van de vader of de meemoeder van uw ongeboren kind formeel vaststellen.

Procedure: Beide ouders moeten fysiek aanwezig zijn bij de dienst Burgerlijke Stand van het gemeentebestuur van de gemeente waar de ouders gedomicilieerd zijn, met hun identiteitsdocumenten.

Vereiste documenten:

 • Een medisch zwangerschapsattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld is
 • Een volledig afschrift van de geboorteakte van de ouders
 • Een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de ouders
 • Een getuigschrift van woonst van de ouders
 • Een attest van ongehuwdheid van de ouders (echtscheiding, ontbinding van het huwelijk, weduwschap,…)
 • Een nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Een attest van gewoonterecht

Postnatale erkenning van vaderschap of co-moederschap >

De erkenningsaangifte moet opgesteld worden bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind of in de gemeente van de woonplaats van de betrokkenen.

Procedure: Beide ouders moeten fysiek aanwezig met hun identiteitsdocumenten. De aanwezigheid van het kind is verplicht vanaf zijn 12 jaar.

Vereiste documenten:

 • Een volledig afschrift van de geboorteakte van de ouders
 • Een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de ouders
 • Een getuigschrift van woonst van de ouders
 • Een attest van ongehuwdheid van de ouders (echtscheiding, ontbinding van het huwelijk,weduwschap,…)
 • Een nationaliteitsbewijs van de ouders
 • Een attest van gewoonterecht


Sommige documenten kunnen door de Dienst Burgerlijke Stand bezorgd worden. Gelieve hiervoor op voorhand contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand.

Voor buitenlandse documenten is een legalisatie of apostille vereist in het land van herkomst. De documenten en de legalisaties moeten in het Frans of in het Nederlands door een beëdigd vertaler worden opgesteld. Alle documenten moeten recent zijn (geldigheid van maximum 6 maanden).

De personen die geen geboorteakte kunnen verschaffen, kunnen een consulaire akte (enkel voor de staatsburger van een van de vierde landen van het KB van 17/01/2013, namelijk Afghanistan, Angola (enkel exclave Cabinda), Somalië en Zuid-Soedan) of een bekendheid opgesteld door de vrederechter van woonst voorleggen.

Opgelet: Indien niet alle gevraagde documenten verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet opgemaakt kunnen worden.

Overeenkomstig de wet van 18/09/2017 (over de stijd tegen frauduleuze erkenningen), als er twijfel is over de mogelijkheid dat een van de ouders er enkel op uit is om voordeel te halen voor wat betreft het verblijf, kan het dossier geweigerd of overgemaakt worden aan het Parket voor grondige analyse (voorwaardelijk van 2 tot 5 maanden maximaal).

Dienst Burgerlijke Stand
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tel 02.423.12.70 - Fax 02.423.13.33
burgerlijkestand.1090@jette.irisnet.be