U bent hier: Home / Actualiteit / Archief actualiteiten / Zomeruurrooster van het Gemeentebestuur: 8.30u tot 12.30u

Zomeruurrooster van het Gemeentebestuur: 8.30u tot 12.30u

Sinds begin juni is de post-coviduurregeling van kracht in het Jetse gemeentebestuur. Concreet komt dit erop neer dat je er, op enkele uitzonderingen na, opnieuw terecht kan zonder afspraak. En in juli en augustus kan dat elke dag van 8.30u tot 12.30u.

In de zomermaanden gaan in het gemeentebestuur de namiddag- en avondpermanentie op donderdag traditioneel voor 2 maanden de koelkast in. Dat betekent dus dat het gemeentehuis die dag, net als de andere dagen, om 12.30u de deuren sluit. 

Zonder afspraak

Sinds vorige maand is een afspraak maken, een coronamaatregel die goed 2 jaar standhield, niet langer nodig. Met uitzondering van de behandeling van dossiers van Europese nieuwkomers, gebeuren de bezoeken aan de loketten Bevolking, Vreemdelingen en Burgerlijke Stand dus zonder afspraak. Toch blijven via het digitaal loket Irisbox wel nog een beperkt aantal afspraken mogelijk. 

De kindernamiddag (woensdag), waarbij ouders kunnen langskomen voor kindgerelateerde aanvragen, wordt opgeschort tot september.

Irisbox : 24u/24, 7/7

Heb je een uittreksel, attest of getuigschriftnodig? Weet dan dat je heel wat dergelijke documenten online kan bekomen, via het digitaal loket Irisbox. Je hoeft je niet te verplaatsen naar het Gemeentehuis. Hou je identiteitskaart en een kaartlezer bij de hand of de app Itsme om je te verbinden met Irisbox et volg de online instructies.

Sluitingsdagen

Het Gemeentebestuur zal gesloten zijn op donderdag 21 juli (Nationale feestdag), maandag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart) en maandag 29 augustus (Jaarmarkt).