U bent hier: Home / Actualiteit / Mobiliteit in Jette: uw mening telt

Mobiliteit in Jette: uw mening telt

In het kader van het Gewestelijk Mobi­liteitsplan Good Move kunnen Jettena­ren uit de ‘maas Dielegem’ binnenkort deelnemen aan het lokale mobiliteits­beleid in hun wijk.

De ‘maas Dielegem’ beslaat niet al­leen een groot deel van het grond­gebied van Jette, maar ook straten en wijken van Brussel-Stad (Laken) en Ganshoren. Het gebied is onderverdeeld in twee 'submazen': Brugmann, dat ten noorden van de spoorweg ligt, en Spiegel, het gedeelte ten zuiden van de spoorweg. Buurtbewoners uit beide gebieden kunnen begin mei op partici­patieve bijeenkomsten hun ervaring rond mo­biliteit in hun wijk delen en ideeën voorstellen om het verkeer er te ontlasten.
Deze onlinebijeenkomsten worden geor­ganiseerd door de drie betrokken gemeen­ten, in samenwerking met het studiebureau Ecores. Ze vinden plaats op 4 mei voor de zone Brugmann en op 6 mei voor de zone Spiegel, telkens om 19u.

Meer info en inschrijvingen: www.goodmove-dielegem.brussels