U bent hier: Home / Actualiteit / 5 en 12/10: Vergadering Mobiliteitsplan Dielegem

5 en 12/10: Vergadering Mobiliteitsplan Dielegem

In het kader van het Gewestelijk Mobi­liteitsplan Good Move moesten de Jettena­ren eind juni deelnemen aan de tweede participatieve bijeenkomst met het oog op de ontwikkeling van een lo­kaal mobiliteitsplan voor de wijken van de ‘maas Dielegem’. Deze vergaderingen zullen uiteindelijk in oktober plaatsvinden.

De ‘maas Dielegem’, die een groot deel van het Jetse grondgebied en enkele straten en wijken van de Stad Brussel (Laken) en Ganshoren beslaat, wordt onderverdeeld in twee ‘submazen’, Brugmann, dat ten noor­den van de spoorweg ligt, en Spiegel, het ge­deelte ten zuiden van de spoorweg. Begin mei konden de bewoners van deze twee sub­mazen deelnemen aan participatieve bijeen­komsten waar ze hun mening over mobiliteit kwijt konden en ideeën voor een betere mo­biliteit konden formuleren. Wie niet kon deelnemen kan de respectieve presentaties van deze bijeenkomsten raadplegen via deze link

In oktober vinden de tweede participatieve vergaderingen plaats, met name op 5 oktober voor Brugmann, en op 12 oktober voor Spie­gel, telkens vanaf 18.45u. U krijgt de moge­lijkheid feedback te geven over de mogelijke scenario’s voor de mobiliteit in de wijk.

Meer info en inschrijvingen: www.goodmove-dielegem.brussels