U bent hier: Home / Actualiteit / Nieuw belastingsreglement op overtallige wooneenheden

Nieuw belastingsreglement op overtallige wooneenheden

Om de fiscale lasten eerlijk te verdelen onder de bewoners en vooral om de kwaliteit van de huisvesting te garanderen, wordt ervanaf 1 januari 2020 een nieuw belastingreglement ingevoerd in Jette. Elke woning waarvan de wooneenheden uitgebreid werden zonder de nodige stedenbouwkundigetoelatingen, zal belast worden.

Stel u in orde met de voorschriften

De eigenaars of de houders van zakelijke rechten die zich in deze situatie bevinden moeten dit ten laatste op 31 januari 2020 melden aan de gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw). Samen met de dienst kan dan overlopen worden hoe de situatie geregulariseerd kan worden via een stedenbouwkundige vergunning.

De eigenaars die zich niet in orde stellen met de voorschriftenzullen belast worden met 2.000 € per bijkomende wooneenheid. Deze taks betekent echter niet dat deze personen niet vervolgd zullen worden voor het niet naleven van de stedenbouwkundigevoorschriften. Een gewestelijke of gerechtelijke sanctie kan hier nog bovenop komen.

Om dit te vermijden zet u zich dus best zo snel mogelijk in orde met de geldende reglementen. U kan hiervoor contact opnemen met de gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw).

Gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer
Léon Theodorstraat 108
stedenbouw.1090@jette.irisnet.be