U bent hier: Home / Actualiteit / Onderteken de gemeentelijke petitie. Nee tegen de verbreding van de Ring en de nieuwe verkeerswisselaar in Jette.

Onderteken de gemeentelijke petitie. Nee tegen de verbreding van de Ring en de nieuwe verkeerswisselaar in Jette.

De Vlaamse regering is van plan om de Ring ter hoogte van Jette te verbreden, zelfs te verdubbelen. Deze plannen zouden Jette doen verstikken en het Laarbeekbos in gevaar brengen. Daarom verzet het College van Burgemeester en Schepenen zich reeds jarenlang tegen deze plannen. Met een nieuwe petitie vraagt ze de steun van haar bewoners.

Onderteken hier de petitie


De Ring loopt vlak langs Jette, met het Laarbeekbos, woonwijken, scholen, kinderdagverblijven en het UZ Brussel. De huidige snelweg zet de luchtkwaliteit in onze gemeente nu reeds onder druk. Maar de Vlaamse regering wil de Ring nog uitbreiden van 6 naar tot 10 of zelfs 12 rijstroken. Daarnaast zou afrit 8 (Houba de Strooper) gesloten worden, gecombineerd met een verkeerswisselaar in Jette!

Deze plannen zijn onaanvaardbaar voor Jette. De gemeente strijdt dus al jaren tegen de verbreding van de Ring en voor het behoud van het Laarbeekbos en de luchtkwaliteit. Deze plannen zouden heel wat nefaste gevolgen hebben voor de leefkwaliteit in onze gemeente: 

  • het transitverkeer zou nog toenemen in een wijk die reeds verzadigd is op piekuren;
  • de enorme bouwwerf zou een verschrikkelijke druk leggen op het Laarbeekbos (beschermd Natura 2000-gebied) en de 120 volkstuintjes;
  • de druk op het milieu, de biodiversiteit, de gezondheid, de ondoordringbaarheid van de bodem, de geluidsoverlast en de vervuiling zou alleen maar toenemen;
  • de uitbreiding van de wegcapaciteit zou leiden tot meer verkeer en dus tot nog meer vervuiling; 

Dit alles in een dichtbevolkte wijk met meer dan 4.000 inwoners, 4 scholen, verschillende kinderdagverblijven en een ziekenhuis. Bovendien zijn er voldoende duurzame alternatieven om het verkeer te beperken of vlotter te laten verlopen: de ontwikkeling van efficiënte en duurzame vervoersmodi (trein, GEN en overstapparkings, openbaar vervoer, fietspaden), invoering van een realtimesnelheidsbeheer naargelang de verkeerssituatie, carpooling, telewerk, enz. Het College van Burgemeester en Schepenen zal zich blijven verzetten tegen de uitbreidingsplannen. Steun hun strijd tegen de verbreding van de Ring en de verstikking van Jette en onderteken de petitie.

Je kan de actie ook steunen door de gemeentelijke affiche voor uw raam te hangen. Je vindt de affiche in het OCMW, Het Gemeentehuis, de bib, GC Essegem of het Centre Culturel.

Onderteken hier de petitie