U bent hier: Home / Actualiteit / Projectoproep Nederlandstalige cultuurdienst

Projectoproep Nederlandstalige cultuurdienst

In het kader van het lokaal cultuurbeleidsplan lanceert de Nederlandstalige cultuurdienst een projectoproep.

Burgers, organisaties en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een socio-cultureel project.
De projectsubsidie is bedoeld voor projecten die afgebakend zijn in de tijd, die open staan voor een breed publiek en die buiten de reguliere werking vallen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • het project gaat door in Jette
 • het Nederlands is één van de voertalen
 • leder die een subsidie aanvraagt, onderschrijft de doelstellingen van het cultuurbeleidsplan
 • Ieder die een subsidie aanvraagt, gaat akkoord met het gemeentelijk subsidiereglement

De projecten zullen worden beoordeeld aan de hand van het impactkader zoals omschreven in het cultuurbeleidsplan.

 • Versterken van ontmoeting, verbinding, begrip voor verschil en inclusiviteit
 • Meer eenvoud, verrassing en kwaliteit in ons aanbod
 • Wat we doen is voelbaar, zichtbaar en aanstekelijk
 • Meer samen vorm geven, partnerschappen
 • Publieke ruimtes voelen nabij, vertrouwd en veilig
 • Meer aandacht voor duurzaamheid en solidariteit
 • Veerkrachtige burgers, verengingen en wijken
 • Meer plaats voor talent van burgers

Deadline: 15 augustus, voor projecten die starten tussen 1 september en 31 december (en lopen tot uiterlijk 28/02).

Klik hier voor meer info of mail naar cultuur@jette.brussels.