U bent hier: Home / Mijn gemeente / Het College / Projecten en doelstellingen Benoît Gosselin

Projecten en doelstellingen Benoît Gosselin

Voetbal zaalvoetbalGedurende mijn hele politieke carrière ijverde ik voor kwalitatieve sportinfrastructuur voor de Jettenaren. De brand in de Omnisportzaal heeft mij dus diep geraakt. Het is mijn voornaamste doelstelling om een nieuw, modern en kwalitatief sportcomplex te bouwen.

Op het vlak van preventie en veiligheid voorzie ik een verhoging van de samenwerking tussen de politie en de preventiedienst en een toename van het aantal bewakingscamera’s.

Wat betreft de buitenschoolse opvang wil ik het aanbod stages, studies, taakhulp,… verhogen. 

Voor het eerst heb ik ook de bevoegdheid over het gemeentepersoneel. Het doel is om het personeel te optimaliseren. Als het personeel zich goed voelt op de werkvloer, zal dit de dienstverlening ongetwijfeld ten goede komen.