U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Geboorte

Geboorte

Elk kind dat op het grondgebied van Jette geboren wordt, moet binnen 15 dagen na de geboorte bij de gemeente aangegeven worden. Als de laatste dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan kan de aangifte nog de eerstvolgende werkdag gedaan worden.

Gehuwde ouders

Vereiste documenten:

 • Identiteitskaart van de aangever
 • Huwelijksboekje als u in België bent getrouwd

Als u in het buitenland bent getrouwd moet uw huwelijk eerst worden ingeschreven in uw rijksregister door uw gemeente van woonst.

Niet-gehuwde ouders

Prenatale erkenning van vaderschap of meemoederschap >

Als u niet gehuwd bent, kunt u door de prenatale erkenning de afstamming van de vader of de meemoeder van uw ongeboren kind formeel vaststellen.

Hoe aanvragen?

Beide ouders moeten fysiek aanwezig zijn bij de dienst Burgerlijke Stand van het gemeentebestuur. De prenatale erkenning moet enkel opgesteld worden bij de gemeente van woonst van de ouders.

Vereiste documenten:

 • Een certificaat van de arts dat de zwangerschap bevestigt en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld
 • Een volledige afschrift van de geboorteakte van de ouders (niet nodig indien de persoon in België is ingeschreven)
 • Een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de ouders
 • Een bewijs van woonst van de ouders (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)
 • Een attest van de burgerlijke staat van de ouders (echtscheiding, ontbinding van het huwelijk, weduwschap… niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)
 • Een nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)
 • Een attest van gewoonterecht (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)

Sommige documenten kunnen door de dienst Burgerlijke Stand bezorgd worden. Gelieve hiervoor op voorhand contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand.

Postnatale erkenning van vaderschap of meemoederschap >

Hoe aanvragen?

De erkenningsaangifte moet opgesteld worden bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind of in de gemeente van de woonplaats van de ouders. Beide ouders moeten fysiek aanwezig zijn

Vereiste documenten:

 • Een volledige afschrift van de geboorteakte van de ouders (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)
 • Een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de ouders
 • Een bewijs van woonst van de ouders (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)
 • Een attest van de burgerlijke staat van de ouders (echtscheiding, ontbinding van het huwelijk, weduwschap… niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)
 • Een nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)
 • Een attest van gewoonterecht (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)

Sommige documenten kunnen door de dienst Burgerlijke Stand bezorgd worden. Gelieve hiervoor op voorhand contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand.

Voor buitenlandse documenten is een legalisatie of apostille vereist, in het land van herkomst. De documenten en de legalisaties moeten in het Frans of in het Nederlands door een beëdigd vertaler worden vertaald.

Opgelet: Indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt

Wettelijk samenwonen is geen burgerlijke staat en samenwonenden zijn niet vrijgesteld van het laten vaststellen van een prenatale erkenning.

Vaststelling van naam

De naam is bepaald door de persoonlijke staat: de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal het nationale recht van het kind toepassen (onder voorbehoud van voorlegging van de nodige documenten).

Ouders die de geboorte van hun kind willen aangeven of een prenatale of postnatale erkenning willen laten opstellen, kunnen voortaan een afspraak maken op woensdagnamiddag van 14.30u tot 15.30 uur (kinderwoensdag).

Dienst Burgerlijke Stand
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tel 02.423.12.70 - Fax 02.423.13.33
burgstand@jette.brussels