U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Verblijfsvergunning

Verblijfsvergunning

Wie als vreemdeling naar België komt, moet een aantal specifieke identiteits- en verblijfsdocumenten kunnen voorleggen, zoniet wordt u de toegang tot het land ontzegd.

Voor vreemdelingen die in België verblijven en een regularisatieaanvraag op basis van art. 9bis van de wet van 15.12.1980 willen indienen

  • verzoek indienen via het loket of per post
  • de aanvraag zal pas overgemaakt worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken na verificatie van het adres door de wijkagent en na betaling van de som van 63,7 €.

Verlenging van de verblijfsvergunning

Voor vreemdelingen met een vreemdelingenkaart E+ of F+:

  • via het loket, voorzien van de oude kaart, 2 recente kleurenpasfoto's (max 6 maanden oud) met een witte achtergrond en 25,6 €

Voor vreemdelingen met een vreemdelingenkaart A

  • via het loket, voorzien van de documenten verkregen via de Dienst Vreemdelingenzaken, met de bedoeling een aanvraag tot verlenging in te dienen bij diezelfde dienst.
  • bij een oproep, nadat de Dienst Vreemdelingenzaken haar akkoord gegeven heeft voor een verlenging, via het loket, voorzien van de oude kaart, recente kleurenpasfoto's (max 6 maanden oud) met een witte achtergrond en 25,6 €.

Voor vreemdelingen met een oranje kaart (attest van immatriculatie)

  • via het loket voor kandidaat-vluchtelingen, voorzien van bijlage 26, een recente kleurenpasfoto (max 6 maanden oud) met een witte achtergrond en 12,7 €
  • bij een oproep, voorzien van een recente kleurenpasfoto (max 6 maanden oud) met een witte achtergrond en 12,7 € in alle andere gevallen
  • de oranje kaart (attest van immatriculatie) kan tot 4 keer verlengd worden voor 8 € per verlenging

Bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van de verblijfsvergunning:

  • aangifte doen van verlies of diefstal, en dat ENKEL EN ALLEEN bij de politie
Dienst Demografie
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
02.423.12.95 (voor vreemdelingen met een vreemdelingenkaart E+ of F+)
02.423.12.58 (voor de anderen)
demografie@jette.brussels