U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.

Wat houdt deze wet in?

Door wettelijk samen te wonen geven twee personen (heteroseksueel of homoseksueel koppel, ouder-kind, broer-zus,...) hun relatie niet alleen een officieel karakter, ze genieten meteen ook van een zekere juridische bescherming aangezien het statuut van samenwonende een aantal specifieke rechten en plichten inhoudt voor het koppel. Samenwonenden kunnen bovendien via een authentieke akte bij een notaris de modaliteiten van hun statuut laten vastleggen. De notaris legt dan de voorwaarden van de overeenkomst vast, voor zover deze geen bepalingen bevat die indruisen tegen de regels van onze maatschappij.

Deze overeenkomst wordt vermeld in het bevolkingsregister en vervalt als de verklaring van wettelijk samenwonen beëindigd wordt.

Procedure

Neem afspraak op met Klara Robin of Yves Verschoren: 02.423.12.55 - 02.423.12.51.
Vergeet niet uw identiteitskaart en 30,6 € mee te brengen.