U bent hier: Home / Tot uw dienst / Handel / Voedselinspectie Jette

Voedselinspectie Jette

De Jetse cel Hygiëne controleert de hygiënische omstandigheden in scholen, rusthuizen, horecazaken en algemene voedingswinkels in Jette.

De cel Hygiëne maakt deel uit van de dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw). Zij heeft een begeleidende en raadgevende rol, maar kan in sommige gevallen ingrijpen en dwingende maatregelen opleggen.

Controles

De ambtenaren van de cel Hygiëne voeren controles uit in horecazaken en bij gemeentelijke instanties (scholen, zorgcentra,...) om er de keuken en installaties te controleren. Bij deze bezoeken worden ze soms bijgestaan door inspecteurs van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) of van Brulabo (Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie).

Klachten en overlast

De cel Hygiëne behandelt ook de klachten i.v.m. overlast (lawaai, geurhinder,...) veroorzaakt door horecazaken, handelszaken, enz. Samen met de politie contacteert ze indien nodig de verantwoordelijke uitbaters van deze zaken om hen te horen en eventueel een waarschuwing te geven.

Administratieve procedures

Vergunning voor de uitbating van een drankgelegenheid met gegiste of sterke drank

Horeca-uitbaters die hun klanten de mogelijkheid willen bieden om ter plaatse alcoholische dranken te nuttigen, moeten vooraf een aanvraag voor een drankvergunning van de burgemeester indienen.

Om deze vergunning te verkrijgen moet een aanvraagdossier worden ingediend bij de Eenheid Milieuvergunningen en Hygiëne. Dit dossier moet bestaan uit het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de documenten die u in deze lijst vindt. De burgemeester baseert zijn besluit om al dan niet een vergunning af te geven op een uittreksel uit het strafregister en op documenten met betrekking tot de hygiëne en de veiligheid. 

Vergunning voor het openen of overnemen van voedingsmiddelenhandel

Als u besluit een handelszaak te openen of de uitbating ervan over te nemen waar levensmiddelen worden verkocht of bereid, hebt u een vergunning van uw plaatselijke overheid nodig. De regel is eenvoudig: zodra u op een of andere manier met levensmiddelen werkt, hebt u deze vergunning nodig. Om deze vergunning te verkrijgen moet een dossier worden samengesteld en ingediend bij de Eenheid Milieuvergunningen en Hygiëne. Het dossier moet uit de in deze lijst opgenomen documenten bestaan.

Opgepast! Indien een nieuw voedingsmiddelenhandel wordt geopend, kan een bouwvergunning vereist zijn voordat deze vergunning wordt verleend. Neem contact op met de afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening voordat u verdere stappen onderneemt.

Dienst Grondgebiedbeheer
Cel Milieuvergunningen en Hygiëne
- Jette
Léon Theodorstraat 108 - 1090 Jette
02.422.31.51/55/08 - milieu@jette.irisnet.be