U bent hier: Home / Tot uw dienst / Veiligheid en preventie / Preventie in Jette

Preventie in Jette

Jette en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondergingen de laatste jaren een belangrijke evolutie, voornamelijk op het vlak van bevolkingstoename. Deze bevolkingsexplosie brengt heel wat uitdagingen met zich mee, op het vlak van huisvesting, onderwijs, tewerkstelling, sociale steun, mobiliteit,... Ook de preventiepolitiek moet zich afstemmen op deze nieuwe situatie.

De gemeentelijke Stadspreventieploeg

De gemeentelijke Preventieploeg bestaat uit een ploeg gemeenschapswachten en sociale werkers die zich inzetten voor een harmonieuze verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen en voor een verhoogd veiligheidsgevoel.

De gemeentelijke Stadspreventieploeg - Lees verder...

De gemeenschapswachten

De ploeg gemeenschapswachten bestaat uit twee groepen: de gemeentelijke gemeenschapswachten, met paarse vest, en de pwa-gemeenschapswachten, met een geel hesje over hun paarse vest. Ze hebben verschillende taken met het oog op de veiligheid in Jette.

De gemeenschapswachten - Lees verder...

De sociale werkers

De sociale werkers van de dienst Preventie zijn opgedeeld zorgen voor de cel tegen schoolverzuim Intervalle.

De sociale werkers - Lees verder...

De straathoekwerkers

De straathoekwerkers dragen bij tot de sociale band binnen de wijken en strijden tegen het onveiligheidsgevoel.

De straathoekwerkers - Lees verder...

Het verkeerspark

Het verkeerspark is een replica van de openbare weg op kindermaat, in het groene kader van het Poelbosdomein. De leerlingen van de Jetse scholen leren er de regels rond verkeersveiligheid.

Het verkeerspark - Lees verder...

Technopreventie

De raadgevers in technopreventie willen het aantal inbraken en diefstallen laten afnemen in Jette.

Technopreventie - Lees verder...