U bent hier: Home / Maatschappelijk welzijn / Mobiliteit

Mobiliteit

In onze samenleving is mobiliteit een belangrijke factor. Zeker voor ouderen of personen met een beperkte mobiliteit, net als voor werkzoekenden. Het OCMW kan tussenkomen in een MIVB-abonnement voor de leefloners die het wensen. Daarnaast biedt het OCMW ook taxi-cheques aan en is het centrum tussenpersoon bij de Minder Mobielen Centrale.

Taxicheques

Close up van een rolstoel Het OCMW kan taxicheques toekennen tegen bepaalde voorwaarden:

  • +75 jaar of als gehandicapte erkend door het ministerie
  • een voorkeurtarief bij het ziekenfonds
  • medisch attest waaruit blijkt dat men het openbaar vervoer niet meer kan gebruiken

Het aantal cheques is afhankelijk van het gezinsinkomen.

 

Minder Mobielen Centrale

De minder mobielen centrale is er voor mensen met een bescheiden inkomen. Het OCMW fungeert als tussenpersoon tussen de vrijwilligers en de centrale. De vrijwilligers ontvangen een kilometervergoeding van diegene die gebruik maakt van het transport. Alle verplaatsingen zijn gedekt door de verzekering van de centrale.

Voorwaarden:

  • gedomiciliëerd in Jette
  • voor het transport geen hulp hebben van familieleden of kennissenkring
  • geen toegankelijk openbaar vervoer
  • geplafoneerd inkomen (maximum het dubbele van een leefloon)

Meer info: www.mindermobielencentrale.be - 02.422.46.67