U bent hier: Home / Participatie / Wijkcommissie

Wijkcommissie

De wijkcommissie zorgt voor de opvolging van de uitwerking van het programma. Het is een plaats voor informatie en dialoog tussen de verschillende vertegenwoordigers, wat ervoor moet zorgen dat het programma en de projecten aangepast zijn aan de behoeften van de wijk.

De wijkcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, vertegenwoordigers van de wijkbewoners en het verenigings-, school-en economisch leven.

Periode 2021

 • Wijkcommissie 24: Goedkeuring burgerinitiatief 'stadskippenren'
 • Wijkcommissie 23: Voorstelling activiteitenrapport en socio-economische projecten
 • Wijkcommissie 22: Voorstelling voorproject tweede buurthuis
 • Wijkcontract 21: Voorstelling van de tweede programmawijziging. Voorstelling van het groen project 'klimplanten' door de vzw Bonnevie
 • Wijkcontract 20: Voorstelling van het voorproject van het eerste buurthuis
 • Wijkcommissie 19: Uitgebreide wijkcommissie. Voorstelling van de buurthuizen.

Periode 2020

 • Wijkcommissie 18: Stand van zaken 'Huis van de diversiteit'.

Initiatiefoproep - terreinen CHA03 en CHA04

 • Wijkcommissie 17: Programmawijziging 
 • Wijkcommissie 16: Voorstelling van de 7 kandidatuurdossiers voor burgerinitiatieven
 • Groene projecten: stand van zaken
 • Wijkcommissie 15 (virtueel): Goedkeuring van de activiteitenrapporten
 • Wijkcommissie 14: Voorstelling van het project MAG01 van het Centre d'Entraide de Jette en de uitvoering ervan binnen het project COL02a: ‘De beenhouwerij'. Programmawijziging van het DW Magritte

Periode 2019

 • Wijkcommissie 13: Voorstelling van het voorontwerp van het project COL 05
 • Wijkcommissie 12: Voorstelling van het gewijzigde voorontwerp CHA02 en van het project MAG 07
 • Wijkcommissie 11: Voorstelling van het voorontwerp CHA02
 • Wijkcommissie 10: Voorstelling en advies over het burgerinitiatief en de selectie van de groene projecten, gevold door de materiële projecten
 • Wijkcommissie 09: Voorstelling en advies over de activiteitenverslagen van de sociaal-economische projecten 2018 en over de groene projecten

Periode 2018

 • Wijkcommissie 08: Voorstelling en selectie van de burgerinitiatieven 2018
 • Wijkcommissie 07: Toelichting over de goedkeuring van het programma en overzicht van de materiële en socio-economische projecten
 • Wijkcommissie 06: Toelichting over het openbaar onderzoek van het basisprogramma en het MER (milieueffectrapport)
 • Wijkcommissie 05: Meningen van de WIC over het project van basisprogramma en het milieueffectrapport
 • Wijkcommissie 04: Toelichting over de materiële en socio-economische projecten. Voorstelling van het milieueffectrapport (MER)

Periode 2017

 • Wijkcommissie 03: Overzicht van de materiële projecten en selectievoorstelling van de socio-economische projecten
 • Wijkcommissie 02: Voorstelling van het gerealiseerde werk in de werkgroepen. Voorstelling en analyse van de socio-economisch projecten
 • Wijkcommissie 01: Discussie over Reglement van inwendige orde, diagnose en planning