U bent hier: Home / Het OCMW / Wie heeft recht op steun?

Wie heeft recht op steun?

Iedereen kan geholpen worden door het OCMW, indien men aan de toekenningsvoorwaarden voldoet.

Behoeftig zijn

Eerste voorwaarde om hulp te bekomen is uiteraard behoeftig te zijn. Hulp vanuit het OCMW kan en mag enkel toegekend worden indien de persoon zelf over onvoldoende eigen middelen beschikt om een menswaardig leven te leiden. Daarbovenop moet de aanvrager alle andere mogelijke inkomensbronnen uitgeput hebben, zowel binnenlandse- als buitenblandse sociale ondersteunig.

Specifieke voorwaarden

De overige voorwaarden hangen af van het type steun.

Om een leefloon te bekomen, gelden de volgende voorwaarden:

  • inwoner zijn van de gemeente waar men OCMW-hulp vraagt;
  • meerderjarig zijn of gelijkgesteld;
  • Belg zijn, of ingeschreven in het vreemdelingenregister, staatloos of vluchteling; 
  • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt behalve om gezondheidsredenen of vanwege billijkheid.

Illegalen hebben enkel recht op dringende medische hulp.

Om hulp te bekomen moet men zich eerst aanmelden bij het onthaal. Dan wordt er een afspraak gemaakt met een maatschappelijk werker om het sociaal onderzoek op te starten om na te gaan of u aan de vereiste voorwaarden voldoet.

In geval van betwisting is er beroep mogelijk bij de arbeidsrechtbank.

OCMW van Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
02.422.46.11