U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en formulieren

Aanvragen en formulieren

Verblijfsvergunning

Wie als vreemdeling naar België komt, moet een aantal specifieke identiteits- en verblijfsdocumenten kunnen voorleggen, zoniet wordt u de toegang tot het land ontzegd.

Verblijfsvergunning - Lees verder...

E-loket

Hebt u een administratief document nodig van de gemeente of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Vraag het aan via internet (www.irisbox.be)!

E-loket - Lees verder...

Identiteitskaart

Of het nu om een elektronische kaart (eID) gaat of een exemplaar voor kinderen (Kids-ID), uw identiteitskaart vormt het bewijs dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Dankzij deze kaart kan u uw nationaliteit en uw identiteit bewijzen.

Identiteitskaart - Lees verder...

Adreswijziging

Als u van adres verandert, zelfs binnen de gemeente, dan dient u dit te signaleren. Na de verhuis hebt u acht dagen om uw adreswijziging door te geven aan de dienst Demografie. Als u dit niet of te laat doet, dan kan de gemeente u een boete opleggen.

Adreswijziging - Lees verder...

Paspoort

Een geldig paspoort is verplicht in alle landen waar de Belgische identiteitskaart niet volstaat als reisdocument. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten normaal gezien ook in het bezit zijn van een paspoort.

Paspoort - Lees verder...

Naturalisatie

Een van de manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen is de 'naturalisatieprocedure'.

Naturalisatie - Lees verder...

Huwelijk

Trouwen betekent een belangrijke beslissing in uw leven. In de ogen van de samenleving bent u pas echt getrouwd als u elkaar het jawoord geeft in het bijzijn van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Huwelijk - Lees verder...

Geboorteakte

Elk kind dat op het grondgebied van Jette geboren wordt, moet binnen de 15 dagen na de geboorte aangegeven worden. Als de laatste dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan kan de aangifte nog de eerstvolgende werkdag. Ouders kunnen ook kiezen voor een erkenning via een verklaring waarbij ze een band met het kind erkennen.

Geboorteakte - Lees verder...

Scheiding

Als u geen toekomst meer ziet voor uw huwelijk kan u opteren voor een scheiding, met of zonder wederzijdse toestemming.

Scheiding - Lees verder...

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.

Wettelijk samenwonen - Lees verder...

Rijbewijs

Als u zich op de openbare weg begeeft met een motorvoertuig moet u hiervoor een geldig rijbewijs hebben. Opgelet! Op maandag 26 juni 2017 kunnen er geen rijbewijzen aangevraagd of afgehaald worden omwille van een update van het informatica systeem van de FOD Mobiliteit en vervoer .

Rijbewijs - Lees verder...

Erkenning vaderschap

De erkenning is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Erkenning vaderschap - Lees verder...

Adoptie

Een adoptieprocedure kan bijzonder ingewikkeld zijn. Het is belangrijk dat u vooraf de nodige informatie inwint en dat u voldoende gemotiveerd bent om een kind te adopteren. Het belang en de rechten van het kind komen altijd op de eerste plaats.

Adoptie - Lees verder...

Pensioenen

Voor de aanvraag van een rust- of overlevingspensioen moet u zich wenden tot de dienst Sociaal leven en Burgerschap.

Pensioenen - Lees verder...

Overlijdens

Een dierbare verliezen is een pijnlijke zaak. Daarom willen wij u goed mogelijk informeren en begeleiden bij de administratieve regelingen die dienen getroffen te worden en bij de keuze van een begrafenis.

Overlijdens - Lees verder...

Stedenbouwkundige vergunning

De stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd door de gemeente of het Gewest en geeft de toelating voor het uitvoeren van werken aan en rond de woning.

Stedenbouwkundige vergunning - Lees verder...

Milieuvergunningen

Milieuvergunningen worden gereglementeerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en opgevolgd door de gemeentebesturen. Ze maken het mogelijk om na te gaan of een bepaalde activiteit of gebouw bepaalde milieuregels respecteert.

Milieuvergunningen - Lees verder...

Bomen vellen

Een aanvraag voor het vellen van een boom is vereist als de boom in goede gezondheid verkeert, een stam heeft met een omtrek van minstens 40 cm op 1,5 m hoogte, en minstens 4 m hoog zijn.

Bomen vellen - Lees verder...

Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)

De administratieve diensten van de gemeente zijn verplicht de afgifte van uittreksels uit het strafregister aan particulieren te verzekeren.

Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) - Lees verder...

Certificaten - Attesten - Aangiftes - Legalisaties - Kopieën

Al deze documenten kan u bekomen door u, in het bezit van de nodige documenten, aan te melden bij de dienst Demografie of via het elektronisch loket Irisbox.

Certificaten - Attesten - Aangiftes - Legalisaties - Kopieën - Lees verder...

Ouderlijke toelating

Wanneer een minderjarig kind zonder beide ouders naar het buitenland reist, is een ouderlijke toelating nodig.

Ouderlijke toelating - Lees verder...

Erkenningen - Ongehuwde ouders

Alle erkenningen moeten het voorwerp uitmaken van een erkenningsaangifte bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand met samenstelling van een dossier.

Erkenningen - Ongehuwde ouders - Lees verder...

De volledige lijst

Aanvragen en formulieren - De volledige lijst

De volledige lijst - Lees verder...