U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en formulieren / Geboorteakte

Geboorteakte

Elk kind dat op het grondgebied van Jette geboren wordt, moet binnen de 15 dagen na de geboorte aangegeven worden. Als de laatste dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan kan de aangifte nog de eerstvolgende werkdag. Ouders kunnen ook kiezen voor een erkenning via een verklaring waarbij ze een band met het kind erkennen.

Geboorteaangifte

Mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • trouwboekje
  • de erkenningsakte voor niet-getrouwde koppels die het kind voor de geboorte erkend hebben
  • het geboorteattest afgeleverd door het ziekenhuis of door de vroedvrouw

De erkenning

Procedure

Voor een erkenning moeten beide ouders een authentieke erkenningsakte laten opmaken op het gemeentehuis (hiervoor maakt u best op voorhand een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand).

Mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • uittreksel uit of kopie van de geboorteakte

Een erkenning kan op het gemeentehuis van de woonplaats of de geboorteplaats.

Als de ouders niet kiezen voor de gemeente van de geboorteplaats moeten ze bij de geboorteaangifte een kopie van de erkenningsakte kunnen voorleggen. Uiteraard kan dit enkel als het kind voor de geboorte werd erkend.

Dienst Burgerlijke Stand
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tel 02.423.12.70 - Fax 02.423.13.33
burgerlijkestand.1090@jette.irisnet.be