U bent hier: Home / Tot uw dienst / Openbare ruimte / Lopende werven

Lopende werven

De straten en voetpaden maken een belangrijk deel uit van uw leefomgeving. De gemeente voert op het vlak van openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd worden, dit alles in samenspraak met de nutsvoorzieningsbedrijven.

F. Pirestraat en De Keersmaekerstraat

Heraanleg van de weg

Begin augustus begint de gemeente met de volledige heraanleg van deze twee straten. De duur van de werken wordt geschat op 100 werkdagen. Tijdens deze periode geldt een
parkeerverbod en zal ook het autoverkeer niet toegelaten zijn. De toegang tot de garages zal onmogelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien. Voetgangers zullen geen hinder ondervinden van de werken.

J. Tiebackxstraat en G. Beliënstraat

Vernieuwing van de voetpaden

Begin augustus begint de gemeente met de vernieuwing van de voetpaden rond de Abdij van Dielegem. De duur van de werken wordt geschat op 20 werkdagen. Tijdens deze pe-
riode geldt een parkeerverbod en zal de toegang tot de garages onmogelijk zijn. Het voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

Diverse straten

Herasfaltering

Binnenkort zorgt de gemeente Jette voor een nieuwe asfaltlaag in verschillende straten:

  • J. Schuermansstrat
  • Dupréstraat
  • Sint-Pieterskerkstraat
  • Wemmelsesteenweg (tussen Sint-Pieterskerkstraat en Priester P. Lerouxstraat)
  • Grondwetlaan

Deze werken zullen telkens 4 dagen duren en een verkeers- en parkeerverbod met zich brengen

Dieleghemsesteenweg, J. Lorgesquare en Sint-Norbertusstraat

Aanleg verkeersdrempels

Om de verkeersveiligheid te verhogen, installeert de gemeente in augustus verkeersdrempels aan het begin van het J. Lorgesquare (aan de rotonde met de Heilig Hartlaan), op
de Dieleghemsesteenweg (ter hoogte van de kliniek Sans Souci) en in de Sint-Norbertusstraat. Tijdens deze werken zal het autoverkeer niet toegelaten zijn en zal er een
omleiding voorzien zijn. Het voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

J.B. Moyensstraat, J. Sermonlaan, P. Werrieplein en Broustinlaan

Ondergrondse kledingcontainers

In de loop van de maand augustus zal de gemeente op verschillende plaatsen ondergrondse kledingcontainers installeren naast de bestaande ondergrondse glasbollen:

  • Kruispunt J.B. Moyensstraat en Tentoonstellingslaan,
  • Middenberm J. Sermonlaan,
  • Rotonde P. Werrieplein
  • Broustinlaan

Tijdens deze werken zal het autoverkeer niet toegelaten zijn en zal er een omleiding voorzien zijn. Het voetgangersverkeer blijft wel verzekerd.

G. Gilsonstraat

Heraanleg van de weg

In augustus start de gemeente werken voor de heraanleg van de G. Gilsonstraat, tussen de Heilig Hartlaan en ’t Hof ten Berg. De duur van de werken wordt geschat op 30 werkda-
gen. Tijdens deze periode geldt een parkeerverbod en zal ook het autoverkeer niet toegelaten zijn. De toegang tot de garages zal onmogelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien. Voetgangers zullen geen hinder ondervinden van de werken.

Tram 9

Meer info over deze werken: www.tram9.brussels - ombudsmantram9@gmail.com - 0497.58.22.57 - www.mivb.be - 0800.94.001 (van 9u tot 12u)

Compensatievergoeding

De inkomenscompensatievergoeding is een federale vergoeding die wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op
het openbare domein. Voor meer informatie over deze vergoeding en de stappen die u moet ondernemen om een steunaanvraag in te dienen, kan u terecht op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Afvalophaling

Door bepaalde werven kunnen de vrachtwagens van Net Brussel sommige straten moeilijk of niet bereiken voor de ophaling van de vuilniszakken. Indien dit het geval is voor uw straat, moet u uw vuilniszakken deponeren op de hoek van de straat, tijdens dezelfde uren als gewoonlijk, tijdens de duur van de werken. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Net Brussel op 0800.971.81.