U bent hier: Home / Mijn gemeente

Mijn gemeente

Gemeenteraad

De voorstelling van de Gemeenteraad van Jette.

Gemeenteraad - Lees verder...

Transparantie

Informatie over de transparantie van het gemeentebestuur, in het kader van de ordonnantie van 16/05/2019 betreffende de openbaarheid van bestuur, en de ordonnantie van 14/12/2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen. Met betrekking tot actieve openbaarheid is de administratie verplicht een reeks informatie op haar website te publiceren. Wat passieve openbaarheid betreft, kan iedere belanghebbende onder bepaalde voorwaarden per e-mail om toegang tot administratieve documenten verzoeken bij transparence@jette.brussels

Transparantie - Lees verder...

Gemeentefinanciën

De gemeentefinanciën vertalen zich in de gemeentelijke begroting en rekening. De begroting voorziet het geheel van inkomsten en uitgaven van een gemeente voor het komende jaar, van 1 januari tot 31 december. De rekening vormt de berekening van de uitgaven en inkomsten voor het voorbije jaar.

Gemeentefinanciën - Lees verder...

Geschiedenis van Jette

In het noordwesten van Brussel, in de Molenbeekvallei, is Jette geëvolueerd van een plattelandsdorp tot een moderne gemeente die de voordelen van de stad combineert met het aangenaam karakter van de groene leefomgeving.

Geschiedenis van Jette - Lees verder...

Jaarverslag

De gemeente Jette stelt jaarlijks een verslag op over het gemeentebestuur en de situatie van de gemeentelijke zaken.

Jaarverslag - Lees verder...

Jette, geëngageerde gemeente

Zowel in specifieke domeinen als in haar algemene werking, geeft de gemeente op verscheidene vlakken het goede voorbeeld.

Jette, geëngageerde gemeente - Lees verder...

Jette in beeld

Foto's van de mooiste plekjes, opmerkelijke plaatsen en activiteiten in de gemeente Jette.

Jette in beeld - Lees verder...

Jette in cijfers

De gemeente Jette samengevat in enkele cijfers: aantal inwoners, oppvervlakte, infrastructuur, sportverenigingen, culturele verenigingen,...

Jette in cijfers - Lees verder...

Jette op zak

Deze compacte gids herneemt alle praktische informatie en nuttige telefoonnummers voor de Jettenaren.

Jette op zak - Lees verder...

Ik leef in Jette - Meertalige brochure

Om de Jettenaren van buitenlandse origine te helpen, heeft het gemeentebestuur een nuttige brochure uitgebracht in verscheidene talen.

Ik leef in Jette - Meertalige brochure - Lees verder...

Reglementen

De gemeentelijke reglementen zijn reglementaire teksten die op gemeentelijk niveau gestemd zijn. De gemeenteraad keurt deze teksten goed. De reglementen gelden op het gemeentelijk grondgebied.

Reglementen - Lees verder...

Gemeentelijke premies

Voor de inwoners van Jette bestaan er verschillende gemeentelijke premies, onder meer voor dakisolatie, composteren, sterilisatie van huiskatten, aanbrengen van een klimplant,… Hieronder vindt u een overzicht.

Gemeentelijke premies - Lees verder...