U bent hier: Home / Tot uw dienst / Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu

Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu

Lucht-Klimaatplan

Het Jets Lucht-Klimaatplan wil onze impact op het klimaat en het milieu verminderen en ons laten aanpassen aan de klimaat- verandering. Ver van mijn bed? Helemaal niet! U kan ook uw steentje bijdragen tijdens de vele workshops en infosessies. Samen voor een duurzame en solidaire gemeente.

Lucht-Klimaatplan - Lees verder...

Fleur uw gevel op

U kan bijdragen tot de vergroening van onze gemeente, door uw gevel in de bloemetjes te zetten.

Fleur uw gevel op - Lees verder...

No Impact Jette

‘No Impact Jette’ is een project dat draait rond de thema’s afval, voeding en energie. De uitdaging bestaat erin ons consumptiepatroon te veranderen om zo de impact op het milieu te beperken en – als kers op de taart – geld te besparen.

No Impact Jette - Lees verder...

De eco-ambassadeurs

Eco-ambassadeurs zijn bewoners die, met de steun van de gemeente, acties opzetten om de leefomgeving en het gedrag van de bewoners te verbeteren in hun wijk.

De eco-ambassadeurs - Lees verder...

Brochure 'Natuurlijk tuinieren'

Nogal wat gezinnen gebruiken geregeld pesticiden, insecticiden en kunstmest in hun tuin zonder op de hoogte te zijn van de risico’s die eraan verbonden zijn. Nochtans is het gebruik van natuurlijke methoden in de meeste gevallen zeker even efficiënt.

Brochure 'Natuurlijk tuinieren' - Lees verder...

Milieuadvies

De milieuadviseur werkt binnen de dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu en zorgt voor gemeentelijke leefmilieusensibilisering en -projecten.

Milieuadvies - Lees verder...

De milieuvergunningen

Een milieuvergunning is een vergunning die moet aangevraagd worden voor activiteiten of uitrustingen die een impact kunnen hebben op het milieu of ongemakken of hinder veroorzaken voor hun omgeving.

De milieuvergunningen - Lees verder...

De gemeentelijke dienst Beplantingen

De gemeentelijke dienst Beplantingen zorgt voor het onderhoud van een groot deel van de Jetse groene ruimtes en voor de gemeentelijke serres.

De gemeentelijke dienst Beplantingen - Lees verder...

't Hoekje Grond

't Hoekje Grond stelt volkstuintjes ter beschikking van tuinliefhebbers die graag een stukje grond willen bewerken. De Jetse lokale afdeling van de Nationale Liga van 't Hoekje Grond en Volkstuintjes werd op 30 oktober 1940 opgericht en mag zich intussen 'Koninklijk Werk van 't Hoekje grond' heten.

't Hoekje Grond - Lees verder...

Het groene netwerk

Het is niet altijd evident om stadsontwikkeling te combineren met het behoud, of zelfs de uitbreiding, van groene ruimtes. Via het groene netwerk en de ontwikkeling van de fauna en flora probeert de gemeente Jette dit toch na te streven. Hieronder vindt u een link naar de brochure 'Het Groene Netwerk in Jette' en een impressie van dat netwerk, door Jettenaren op de gevoelige plaat gezet.

Het groene netwerk - Lees verder...

Het label eco-dynamische onderneming

Het Jetse Gemeentehuis is erkend als Ecodynamische onderneming, als erkenning voor haar inspanningen voor het leefmilieu in haar dagelijks bestuur.

Het label eco-dynamische onderneming - Lees verder...

De parken en bossen in Jette

Het Jeugdpark, het Garcetpark, het Huybrechtspark en het Boudewijnpark, maken samen met het Laarbeekbos, het Poelbos en het Dielegembos van Jette een bijzonder groene gemeente.

De parken en bossen in Jette - Lees verder...

Vergroeningshandvest

Zin om bloembakken te installeren in de openbare ruimte, bloemen te planten aan de voet van de bomen in uw straat of een ‘incredible edible’-project op te starten in uw buurt? Al deze initiatieven kaderen in het gemeentelijke programma ter promotie van het groene netwerk, maar u moet er wel vooraf toestemming voor vragen.

Vergroeningshandvest - Lees verder...

Label 'Honing van Jette'

In juni 2017 riep de gemeente Jette het officiële label ‘Honing van Jette’ in het leven ter promotie van kwaliteitshoning geoogst in Jette door erkende imkers.

Label 'Honing van Jette' - Lees verder...

Dierenwelzijn in Jette

De gemeente Jette heeft een hart voor dieren en zet dierenwelzijn hoog op de agenda via maatregelen zoals de gemeentelijke premie voor de sterilisatie van huiskatten, de nieuwe campagne rond de sterilisatie van zwerfkatten, maar ook via de bescherming van de gierzwaluw.

Dierenwelzijn in Jette - Lees verder...

Gemeentelijk bomenkadaster

Verkoelingseilanden, infiltratie van regenwater, het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit,… De boom speelt binnen de stadsaanleg een essentiële rol in de strijd tegen de klimaatopwarming. De gemeente Jette besteedt hier veel aandacht aan en ontwikkelde een inventaris van alle bomen op het grondgebied, om zo tot het Bomenplan te komen.

Gemeentelijk bomenkadaster - Lees verder...