U bent hier: Home / Tot uw dienst / Sociaal / Werkloosheid

Werkloosheid

De gemeente speelt een rol in de omkadering van werklozen via de inschrijving van werkzoekenden, maar eveneens via tewerkstelling en vormingen.

Inschrijving werkzoekenden 

Vooraleer zich bij de gemeente aan te melden als werkzoekende, moeten de betreffende personen zich eerst inschrijven bij een betalingsorganisme (syndicaat of de HVW) en bij Actiris (Léon Theodorstraat). Als de werkzoekende zich aanbiedt bij de dienst Sociaal leven en Burgerschap, moet hij in het bezit zijn van de kaart C3A of C3B die hem zullen worden bezorgd door het betalingsorganisme, en van zijn identiteitskaart.

Nieuwe inwoners moeten het bewijs van hun adresverandering bij zich hebben. Dit document "model 2", kan u bekomen bij het gemeentebestuur. 

Personen die deeltijds werken, moeten bij hun betalingsorganisatie het document "C3 - deeltijdse" aanvragen.

Actiris
Léon Theodorstraat 108
Gemeentebestuur Jette
Dienst Sociaal leven en Burgerschap

Wemmelsesteenweg 100

Tewerkstelling en vormingen

Het Jetse Jobhuis centraliseert de informatie over de jobmarkt, gericht op de werkzoekenden.

Het hoofddoel van het Jobhuis is de oprichting van een uniek loket voor werkzoekenden in Jette. Om dat te bereiken moeten alle lokale spelers een gemeenschappelijk werkgelegenheidsbeleid voeren, ook al hebben ze elk hun specifiek actieterrein. Het Jobhuis staat open voor alle werkzoekenden, al dan niet uit Jette, die zich aandienen.

Jobhuis
Léon Theodorstraat 108